Kundservice

Kundservice med en stark anda

Mission

InfintyService uppdrag är att ständigt förbättra kundservice tjänsterna så att vi alltid kan erbjuda marknadens modernaste tjänster med hög kvalitet och service, alltid till en rimlig kostnad för våra kunder och goda villkor för våra anställda medarbetare.
Vi vill i största möjligaste mån och i alla led ta hänsyn till alla medborgare och därför arbetar vi aktivt att våra tjänster inkluderar alla. Vi vill bygga broar och därför erbjuder kommunikations kanaler som inkluderar alla. Vi ger våra medarbetare möjligheten att utvecklas och växa för framtiden.
Genom att aktivt coacha våra medarbetare tar vi till vara på enskildas talanger och skapar den bästa kundupplevelsen i varje kontakt. Vi är en engagerad partner som brinner för kvalitet och resultat. Med arbetsglädje, rätt kompetens på rätt plats och nära samverkan med uppdragsgivaren skapas lönsamma kundrelationer.

Vi mäter kundnöjdhet och är en aktiv partner till de företag som anlitar oss. Det är vår uttalade ambition att bidra till en bättre kundupplevelse och högre kundlojalitet.

Kundtjänstlösning med fokus på service, vi skräddarsyr lösningen efter era behov. Vi prioriterar även att våra samarbetspartner ska känna en trygghetskänsla i samarbetet med oss.
Vi arbetar i dedikerade team för att skapa en god sammanhållning och arbetsmiljö. Detta ger också ett högt ansvarstagande för att genomföra dialoger med fokus på fortsatt kundlojalitet.
Mångfald, Lojalitet, Öppet sinne och Professionalism är kärnvärderingar inom vårat företag.

Tjänster Kundservice

Kundservice – vi tar hand om dina samtal
Overflow – vi tar de kundkontakter som du inte hinner vid tillfälliga toppar
Teknisk support- vår personal tar hand om dina supportsamtal
Enkäter
Bemanning – enkelt och rätt hittar vi rätt person för ditt uppdrag

InfintyService är din lösning när du vill outsourca dina samtal eller bara förstärka ditt team under peaktider. Vi levererar helhetslösningar för din verksamhet med stark fokus på service.